Page tree

Do you want an overview on Nexus' ID06 services, news and prices? Go to Nexus' ID06 website.>>


Innan ID06-kortet kan användas så måste kortinnehavaren aktivera det. 

För att aktivera ditt ID06-kort, följ någon av dessa instruktioner: