Page tree

Do you want an overview on Nexus' ID06 services, news and prices?

Go to Nexus' ID06 website.

__

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För mer information om regelverk från ID06 AB, gå till denna sida: https://id06.se/kort-2/ där du kan läsa följande dokument:


  • ID06-kort 2.0 för EU/EES medborgare
  • ID06-kort 2.0 för tredjelandsmedborgare
  • ID06-kort 2.0 för asylsökande med LMA-kort

Se även detta dokument: