Page tree

Do you want an overview on Nexus' ID06 services, news and prices? Go to Nexus' ID06 website.>>


Nexus ID06 dokumentation

Här hittar du alla detaljer om hur du beställer ID06-kort.      

> Till hemsidan


Instruktioner

1. Registrera företag  

2. Beställ ID06-kort

3. Aktivera ID06-kort

Roller

ID06 för kortinnehavare

ID06 för administratörer

ID06 för utvecklare


Vanliga frågor

Registrera företaget


Svenska företag

Utländska företag 

Se video:

Se instruktioner: 

Följande personuppgifter måste stämma överens:
 1. Personuppgifterna som du registrerar i ditt ID06-konto, som namn och personnummer, måste överensstämma till 100% med uppgifterna i ditt BankID, annars kommer du inte att kunna fullfölja processen med att registrera ditt ID06-konto.
 2. Personuppgifterna i kortbeställningen måste stämma överens med uppgifterna i ditt ID06-konto och ditt BankID/pass.

Om uppgifterna i beställningen inte stämmer mot BankID/pass måste beställningen korrigeras. 

Observera att innan kortinnehavaren har loggat in med BankID eller skannat sitt pass står nationaliteten som felaktig eftersom det inte finns någon verifierad nationalitet ännu, felmeddelandet försvinner när kortinnehavaren loggat in med BankID eller skannat sitt pass.


För mer information:

Om du fortfarande har problem, kontakta ID06 AB på support@id06.se.

Svenska företag

Utländska företag 

Se video:

Se instruktioner: 

Fler frågor...

Beställa och hantera ID06-kort


Firmatecknare utser vilka som får beställa kort för företagets räkning. Kortbeställare och administratörer läggs till i ID06 serviceportal.

När kortbeställare utses, kan olika behörigheter väljas:

 • Administratör - kan lägga till och ta bort användare och beställa kort
 • Användare - kan beställa kort

Se guide: 

 1. Logga in till Nexus ID06 orderportal och välj Hantera kort.
 2. Sök efter kortet, till exempel via personnummer, namn, beställare eller kortnummer.
 3. Klicka på förstoringsglaset till höger vid valt kort.
 4. Välj Åtgärd och ändra uppgifter. Även fotot kan ändras här.
 5. Kortinnehavaren får nu meddelande för att godkänna de ändrade uppgifterna.

Fungerar inte länken?
 1. Använd en dator och inte en mobiltelefon när du ska logga in med BankID.
 2. Se till att du använder Google Chrome som webbläsare. Ladda ned Google Chrome här. 
 3. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta företaget ID06 AB på support@id06.se

Har du inte fått någon länk?

 1. Kontrollera att personen som beställt kortet angett rätt e-postadress i orderportalen. Om inte måste beställningen korrigeras och en ny länk skickas ut.
 2. Kontrollera att det är samma e-postadress i beställningen som du angett i ditt ID06-konto. Om inte, korrigera så att du har samma e-post på båda ställena.
 3. Ni kan även logga in direkt i ID06-portalen för att godkänna kort.

Om det fortfarande inte fungerar, kontakta ID06 AB som skickar ut länkarna från sitt ID06-system på support@id06.se. 

Fler frågor...

Använda ID06-kort


Har du problem att registrera ditt ID06-kort i personaliggaren, gör så här:

 1. Håll kortet under en längre tid framför den elektroniska personalliggaren eller dörrläsaren.
 2. Lägg så mycket som möjligt av kortet mot personalliggaren/dörrläsaren. Vifta inte med kortet, då kan det låsa sig!
 3. Har du aktiverat kortet? För att fungera måste kortet vara aktiverat, gör det här. Information om hur du gör finns här: Aktivera ditt ID06-kort.
 4. Kontakta leverantören av den elektroniska personalliggaren. Om du är besökare på bygget, kontakta byggherren.
 5. Kortet är aktiverat men har därefter upphört att fungera.
  1. Kontrollera om kortavgiften till ID06 AB är betald. Om avgiften inte har betalats stoppar/suspenderar ID06 AB kortet. Kontakta ID06 för hjälp: support@id06.se. 
  2. När avgiften är betald kan kortet användas igen.
 6. Kortet har på något sätt gått sönder och behöver reklameras. Se Reklamation av ID06-kort.

Gör så här för att spärra ett ID06-kort:
 1. Logga in på ditt konto genom att gå till ID06.se och klicka på Logga in. Följ anvisningarna.
 2. Klicka på företagsnamnet och välj Hantering över kort i rullgardinsmenyn.
 3. Välj det kort som skall spärras (avslutas), du kan söka på kortinnehavarens namn eller kortnummer och klicka på namnet.
 4.  Efter att du klickat på namnet på det kortet du vill avsluta, välj Åtgärder och Avsluta. Bara den som beställt ett ID06-kort kan avsluta ett ID06-kort.
 5. Nu är det klart, är det fler kort som skall avslutas upprepa från punkt 2. 

Spärra eller Terminera kort

I ID06 portalen finns både begreppen Spärra (avsluta) och Terminera kort. Skillnaden är: 

 • Ett spärrat kort kan aktiveras och användas igen. 
 • Ett terminierat kort kan inte återaktiveras utan ett nytt kort måste beställas.
  OBS! Det går bara att spärra kort som har aktiverats av kortinnehavaren. Behöver du spärra ett kort med status 
  producerat måste du välja Terminera kort. 

Företag betalar kvartalsavgifter för alla aktiva och producerade kort. För att inte behöva betala för mycket är det viktigt att spärra eller terminera kort som inte används.

När du aktiverar ditt ID06-kort kopplas automatiskt en PIN-kod till ditt kort.

Du kan se din PIN-kod genom att:

 1. Logga in på ID06 serviceportal.
 2. Klicka på Mina kort och sedan Visa mina aktiva kort.
 3. Klicka på ditt kort och scrolla ner till Visa pin-kod.


Fler frågor...

Skanna pass eller ID-kort


Om kortinnehavaren inte kan identifiera sig med eID, erbjuder Nexus skanning av pass eller nationella ID-kort som en identifieringsmetod via vår partner Sistec AB. Du kan besöka något av deras kontor eller så kan du boka ett möte med deras mobilteam. Mer information finns på https://sistec.se/.

För mer information:

Följande pass eller nationella ID-kort är godkända av ID06 AB. Länken täcker också den rättsliga ramen för ID06-kort för EU / EES-medborgare, tredjelandsmedborgare och asylsökande.

Om kortinnehavaren har ett svenskt personnummer och BankID ska du ange Nationalitet: Sverige och det svenska personnumret när du beställer ID06-kortet. Då kan personen godkänna beställningen med sitt BankID. Personnumrets format måste matcha den valda nationaliteten.
 • Om kortinnehavaren kommer att identifiera sig med svenskt BankID - ett svenskt personnummer och Nationalitet: Sverige måste vara registrerat i systemet.
 • Om kortinnehavaren kommer att identifiera sig med pass eller ett nationellt ID-kort - samma nationalitet och identifikationsnummer som passinformationen måste registreras i systemet. Om kortinnehavaren har ett svenskt samordningsnummer från den svenska skattemyndigheten, lägg till den informationen i orderportalen för att förlänga kortets giltighet. 

Fler frågor...

Fakturor


 1. Logga in i Nexus ID06 orderportal.
 2. Klicka på företagsnamnet i toppmenyn.
 3. Välj Företagsinställningar och Fakturaadresser.
 4. Registrera adressen. Du kan ha flera olika fakturaadresser registrerade.

Om du vill ha EDI-faktura (Electronic Data Interchange), kontakta finance.se@nexusgroup.com.


Jag har inte originalfakturan


Jag har betalat fakturan 

 • Om en betalning till Nexus bankgiro, 5215-0422, har gjorts ungefär samtidigt som påminnelsen skickades ut kan du bortse från påminnelsen.
 • Annars, kontakta finance.se@nexusgroup.com för hjälp.

 1. Vill du använda kreditnotan för att betala en ny faktura? Skicka ett mail till finance.se@nexusgroup.com med fakturanummer och kreditnotans nummer. Vi kommer att reglera beloppen korrekt i systemet.
 2. Vill du ha betalningen i kontanter? Skicka ett mail till finance.se@nexusgroup.com med kreditnotans nummer, ditt kundnummer och din bankkontoinformation. En administratör från Nexus kommer att kontakta dig så snart som möjligt.


Fler frågor...

Reklamation


För mer information, see Reklamera ett ID06-kort.

Ladda ner reklamationsblanketten här


Fler frågor...

   

Hittade du inte vad du sökte?

Kontakta oss