Page tree

Do you want an overview on Nexus' ID06 services, news and prices? Go to Nexus' ID06 website.>>


Alla som ska använda, beställa eller administrera ID06-kort eller registrera företag måste ha ett personligt konto i ID06-portalen. Den här artikeln beskriver hur du skapar ett konto i ID06-portalen med svenskt BankID. 

Så här gör du:

  1. Gå till ID06-portalen.
  2. Registrera dig som användare i ID06. Tänk på att:
    1. Det är viktigt att du använder ditt eget personnummer då du senare ska verifiera dig med svenskt BankID.
    2. Ditt för- och efternamn måste vara samma som används i ditt BankID.
    3. Din e-postadress blir ditt användarnamn i ID06.
  3. När du är klar, klicka Fortsätt.
  4. Du får nu en länk skickad till din e-postadress för verifiering av dina uppgifter. Klicka på länken och bekräfta med ditt BankID.

Nästa steg

För kortinnehavaren, gå vidare till Godkänn beställning med svenskt BankID.

För företagaren, gå vidare till Registrera ditt företag i ID06