Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innan ID06-kortet kan användas så måste kortinnehavaren aktivera det. 

För att aktivera ditt ID06-kort, följ någon av dessa instruktioner: