Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

This article (in Swedish) shows error messages for the Magicard Prima 4 printer. You can see what the causes are and what actions to do.

Den här artikeln visar felmeddelanden för skrivaren Magicard Prima 4. Du kan se orsakerna och vilka åtgärder du kan göra. Listan innehåller endast ett urval av meddelanden som kan tänkas uppkomma.

Vid återkommande fel, felanmäl till support@nexusgroup.com genom att uppge kundnamn, var i landet skrivaren står samt felmeddelande och eventuell felkod.

Expand/Collapse All

Inget meddelande i displayen

 Inget händer och displayen visar "Ready"

Orsak: Kortet har inte skickats till skrivaren

Åtgärd: Felanmäl till support@nexusgroup.com

Meddelande i displayen

 Preheating...

Orsak: Värmerullarna i skrivaren värms upp.

Åtgärd: Vänta tills rullarna är uppvärmda och displayen visar "Ready".

 No card

Orsak: Korten är slut i magasinet.

Åtgärd: Fyll på kort.

 Jam (Hopper) 90

Orsak: Kortet har fastnat i nära inmatningsrullen.

Åtgärd: Avlägsna kortet om möjligt.

 Jam (TurnOver) 91

Orsak: Kortet har fastnat nära roteringsenheten.

Åtgärd: Avlägsna kortet om möjligt.

 Jam (MG)

Orsak: Kortet har fastnat nära magnetkodaren.

Åtgärd: Avlägsna kortet om möjligt.

 Jam (Transfer)

Orsak: Kortet har fastnat nära matningsrullen.

Åtgärd: Avlägsna kortet om möjligt.

 Jam (Discharge)

Orsak: Kortet har fastnat nära utmatningen.

Åtgärd: Avlägsna kortet om möjligt.

 Jam (Retransfer)

Orsak: Kortet har fastnat nära värmerullen.

Åtgärd: Avlägsna kortet om möjligt.

 Film Search

Orsak: Transferfilmen saknas eller har gått av.

Åtgärd: Laga eller byt transferfilm.

 Ink Search

Orsak: Färgbandet saknas eller har gått av.

Åtgärd: Laga eller byt färgband.

 Door open

Orsak: Frontluckan är eller har varit öppen.

Åtgärd: Stäng luckan och tryck Reset följt av

 Film Run Out

Orsak: Transferfilmen är slut.

Åtgärd: Sätt i en ny transferfilm.

 Ink Run Out

Orsak: Färgbandet är slut.

Åtgärd: Sätt i ett nytt färgband.

  • No labels