Nexus' software components have new names:

Nexus PRIME -> Smart ID Identity Manager
Nexus Certificate Manager -> Smart ID Certificate Manager
Nexus Hybrid Access Gateway -> Smart ID Digital Access component
Nexus Personal -> Smart ID clients

Go to Nexus homepage for overviews of Nexus' solutions, customer cases, news and more.


In English

As a complement to a physical access card, users can get a visual ID in a mobile app to identify themselves and show any certifications behind a secure link. 

Read more: Q & A - Mobile visual ID with Smart ID Mobile App

In Swedish

Som ett komplement till ett fysiskt accesskort kan användare få ett visuellt ID i en mobilapp för visuell identifiering och för att visa certifieringar bakom en säker länk. 

Läs mer: Frågor och svar - Mobilt visuellt ID med Smart ID Mobile App

Related information