Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nexus ser EU: s allmänna databeskyddsbestämmelser (GDPR) som ett viktigt steg framåt för att effektivisera och samordna dataskyddskraven i hela EU. Vi ser det också som en utmärkt möjlighet för oss att stärka vårt tydliga engagemang för dataskyddsprinciper och praxis. Det är också helt i linje med vår senaste ISO 27001-certifiering i Sverige. 

Därför har vi samlat några vanliga frågor om Nexus GO Cards och GDPR. Se även GDPR statements.

Expandall


Expand
titleVilken typ av personuppgifter hanteras och sparas för Nexus GO Cards?

Nexus sparar de uppgifter som våra kunder behöver för sina ID-kort och passerkort, de kort som vi kodar, formger och producerar för kunds räkning. Det kan vara personuppgifter som namn, personnummer och foton. Nexus lagrar också beställarens användarinformation.


Expand
titleVarför sparas personuppgifter för Nexus GO Cards?

Nexus kunder beställer kontinuerligt kort till sina verksamheter, de vill kunna se sin orderhistorik, följa vilka kort som producerats, skickats ut och när det har skett. All vår hantering av personuppgifter och kortdata sker strikt konfidentiellt och med hög datasäkerhet. Vi samlar enbart in de uppgifter som våra kunder ber om. 


Expand
titleVem bestämmer hur länge Nexus sparar personuppgifter för Nexus GO Cards?

Kunden bestämmer om personuppgifter ska raderas omedelbart efter det att ett kort är framställt och har levererats eller om uppgifterna ska sparas en tid. Kunden kan också själv ta bort sin orderhistorik i Nexus orderportal, under förutsättning att ordern är producerad och fakturerad.


Expand
titleHur spärrar jag ett kort i Nexus GO Cards?

Ett kort behöver alltid spärras i de system där det används, exempelvis i ett passersystem, vid en kortläsare osv. Den spärrningen sker hos kunden och görs av kunden (som är den som hanterar och äger rättigheterna till sina respektive system).


Expand
titleKan vem som helst beställa ID-kort eller passerkort i er orderportal?

För att kunna få behörighet och därmed tillträde till Nexus orderportal, eller någon annan av Nexus webtjänster, behöver du och ditt företag vara kund till Nexus. Därefter definierar vi tillsammans att rätt personer och rätt behörigheter knyts till varje kundkonto med en säker autentiseringsmetod. Nexus använder 2FA (tvåfaktorsautentisering) för våra tjänster och vi rekommenderar att våra kunder tillämpar det.

Att bli en Nexus GO-kund är väldigt lätt, se här för mer information.


Expand
titleHur länge sparas ett kort som spärras i orderportalen?

Spärrade kort som inte ändrat status tas bort efter 90 dagar.


Expand
titleHur raderas kundfiler på FTP-servern i Nexus GO Cards?

Återrapporteringsfiler på FTP servern har kunden hand om och kan tas bort efter användning och behov.


Expand
titleHar Nexus GO Cards avtal för hantering av GDPR – personuppgiftsbiträdesavtal?

Ja det har vi, du hittar det här:

Personuppgiftsbiträdesavtal - Nexus GO Cards

Frågor och svar på engelska

Frågorna och svaren om GDPR och Nexus GO Cards finns också på engelska.