Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Updates regarding old ID06 cards.


Note
titleBeställ Gamla ID06-kort 21.0 före spärras efter 21 januari 2020

Den Efter den 21 januari 2020 slutar de kommer alla gamla ID06-korten att gällakort 1.0 automatiskt att spärras, även om det står på korten att de har längre giltighetstid. Beställ nya ID06-kort 2.0 från Nexus till dig och dina anställda så snart som möjligtDu kan inte komma in på en ID06 ansluten arbetsplats om du inte har ett nytt 2.0 kort.


Expand
titleLäs mer om ID06

ID06 uppdrag är att hjälpa till att säkerställa att ”rätt person är på bygget, kopplat till rätt arbetsgivare”

Syftet med den legitimationsplikt och närvaroregistrering som följer av ID06 är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen. Systemet bidrar också till att förenkla säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. För ett effektivt fungerande olycksförebyggande arbete är det av största vikt att både känna till och kunna kontrollera vilka som vistas på arbetsplatsen, vilka arbeten som pågår och vilken säkerhetsinstruktion varje individ har fått. ID06 hjälper till med detta.

Läs mer om ID06 här.

Kortinnehavaren måste identifiera sig

För att kunna beställa nya ID06-kort måste kortinnehavaren identifiera sig. Identifieringen sker enklast över internet med svenskt BankID. Anställda som behöver ID06-kort och som inte har svenskt BankID, kan i vissa fall identifiera sig personligen med pass eller nationellt ID. På denna sida finns mer information och en lista över anslutna länder: 

Excerpt Include
Giltiga pass och ID-kort för att verifiera ID06-kort
Giltiga pass och ID-kort för att verifiera ID06-kort
nopaneltrue

PortalerPanel
bgColor#15395F

> Nexus ID06 web

Mer information

Länkar

 • https://id06.se/
 • Excerpt Include
  Giltiga pass och ID-kort för att verifiera ID06-kort
  Giltiga pass och ID-kort för att verifiera ID06-kort
  nopaneltrue

Video

 • Videon visar hela processen hur du beställer ID06-kort till dina anställda.

Image RemovedImage Added


För dig som kortinnehavare

För mer information om vad du som kortinnehavare behöver göra för att få ditt nya ID06-kort, se ID06 för kortinnehavaren

Mobilt ID06-kort

ID06 kommer senare att lansera en säker applikation för ett mobilt ID06-kort.

Det mobila ID06-kortet kan jämföras med ett mobilt eID, till exempel svenskt mobilt BankID, och det har samma grundfunktioner som det fysiska ID06-kortet. Det kan alltså användas för registrering i elektroniska personalliggare samt för in- och utpassering på arbetsplatsen.