Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Updated "Lista av Pass och Nationella ID"

För att kunna beställa ett ID06-kort måste kortinnehavaren identifiera sig. Identifieringen sker enklast över internet med svenskt BankID. 

Anställda som behöver ID06-kort, och som inte har svenskt BankID, kan i vissa fall identifiera sig personligen med pass eller nationellt ID.

Se länken för information om vad som gäller för olika länder. 


Excerpt
Lista-av-Pass-och-Nationella ID som kan skannas för ID06-kort 2.0-ID.pdf


Note

Se sistec.se för att kontrollera att ditt ID-kort eller pass kan skannas av Sistec för närvarande.


Länkar

  • Excerpt Include
    Giltiga pass och ID-kort för att verifiera ID06-kort
    Giltiga pass och ID-kort för att verifiera ID06-kort
    nopaneltrue