Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Minor editorial

Den här artikeln beskriver vad du som kortinnehavare behöver göra för att få ditt nya ID06-kort. 

Om du INTE har svenskt BankID, kan du i vissa fall identifiera dig personligen med pass eller nationellt ID, enligt följande lista: 

Excerpt Include
Giltiga pass och ID-kort för att verifiera ID06-kort
Giltiga pass och ID-kort för att verifiera ID06-kort
nopaneltrue

Skapa konto i ID06

För att kunna godkänna en kortbeställning och aktivera ditt kort, måste du först skapa ett konto i ID06.

Se följande länkar för instruktioner:

 1. Skanna pass eller ID-kort - om du INTE har svenskt BankID
 2. Skapa konto i ID06 med pass eller ID-kort - om du INTE har svenskt BankID

Godkänna beställningen

Innan ett kort kan produceras av Nexus, måste du godkänna kortbeställningen. 

Se följande länkar för instruktioner:

Email för självregistrering

Om du har fått ett mail av din arbetsgivare med information om att själv registrera data för ditt ID06-kort, följ denna instruktion:

Excerpt Include
Bjud in kortinnehavare att ange personlig information för sitt ID06-kort
Bjud in kortinnehavare att ange personlig information för sitt ID06-kort
nopaneltrue

Aktivera kortet

När du har hämtat ut ID06-kortet måste du aktivera det innan det kan användas. 

Se följande länkar för instruktioner: 


Länkar

 • Excerpt Include
  Giltiga pass och ID-kort för att verifiera ID06-kort
  Giltiga pass och ID-kort för att verifiera ID06-kort
  nopaneltrue