Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här finns länkar till avtal och villkor gällande ID06:

Nexus ID06 orderportal

Children Display
pageAvtal och villkor för Nexus ID06 orderportal

ID06 AB regelverk

Regler för foto på ID06-kort

Se även reglerna som gäller för foton på ID06-kort här: Regler för foto på ID06-kort.

Reklamation av ID06-kort

Se Reklamation av ID06-kort.