Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Updated link to ID06 doc site

Den här artikeln beskriver besökskortet för ID06-arbetsplatser.

Funktioner

  • Om du har företagslogotypen tryckt på ditt standard ID06-kort kommer dina besökskort också få logotypen.
  • En besökare måste alltid åtföljas av någon med ett standard ID06-kort. Besökskortet kan inte öppna dörrar eller grindar eller användas för att registrera sig i det elektroniska systemet (personalliggare).

Registrera besökare

För en eventuell nödsituation, registrera alla besökare manuellt eller i ett besökssystem.

Hur man beställer

Beställ besökskortet i Nexus orderportal.