Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Updated a link

Den här artikeln beskriver hur du som administratör kan beställa ID06-kort för anställda i din organisation, visa status på kort, utse andra för att beställa kort och lösa problem.Hur du beställer ID06-kort för din organisation


Column
width220px

       För administratören:


Column
width220px

       För administratören:

       För kortinnehavaren:


Column
width190px

       För kortinnehavaren:Tips när du ska beställa ID06-kort

Se dessa artiklar för några tips när du ska beställa ID06-kort:

Riktlinjer 

Felsökning

Video

För att se en video som beskriver orderprocessen, klicka här.