Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Question removed

...

Excerpt


Aura - Background Content
backgroundImageHrefTypelink
padding10
backgroundColor#e2e2e2
containerMinHeight400
backgroundSizecover
contentPositionflex-start
backgroundPositioncenter center


Section


Column
width40%

Vanliga frågorSection


Column
width45%


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{},"headline":{},"base":{"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.08)","x":0,"y":1,"blur":1,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.16)","x":0,"y":1,"blur":3,"spread":1}]},"borderRadius":{"radius":4},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"size":{"height":300}}}
body<h2 style="text-align: left;"><ac:link><ri:page ri:content-title="Register company - FAQ" ></ri:page></ac:link></h2><p><ac:structured-macro ac:name="excerpt-include" ac:schema-version="1" ac:macro-id="6d854a1d-2c2a-4156-a3cb-604f4ef41255"><ac:parameter ac:name="nopanel">true</ac:parameter><ac:parameter ac:name=""><ac:link><ri:page ri:content-title="Register company - FAQ" ></ri:page></ac:link></ac:parameter></ac:structured-macro></p><p class="auto-cursor-target"><ac:link><ri:page ri:content-title="Register company - FAQ" ></ri:page><ac:plain-text-link-body><![CDATA[Read more...]]></ac:plain-text-link-body></ac:link></p>

Registrera företaget


Expand
titleHur och var registrerar jag företaget?

Include Page
Hur och var skapar jag personligt konto och registrerar företaget för ID06?
Hur och var skapar jag personligt konto och registrerar företaget för ID06?


Expand
titlePersonuppgifterna stämmer inte - vad gör jag?

Include Page
Personuppgifterna stämmer inte - vad gör jag?
Personuppgifterna stämmer inte - vad gör jag?


Expand
titleVar registrerar jag mitt personliga ID06-konto?

Include Page
Hur och var skapar jag personligt konto och registrerar företaget för ID06?
Hur och var skapar jag personligt konto och registrerar företaget för ID06?

Fler frågor...Column
width45%


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{},"headline":{},"base":{"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.08)","x":0,"y":1,"blur":1,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.16)","x":0,"y":1,"blur":3,"spread":1}]},"borderRadius":{"radius":4},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"size":{"height":300}}}
body<h2 class="auto-cursor-target"><ac:link><ri:page ri:content-title="Order or manage ID06 cards - FAQ" ></ri:page></ac:link></h2><p><ac:structured-macro ac:name="excerpt-include" ac:schema-version="1" ac:macro-id="c9d4fc18-cbb4-4072-a514-3c154cb18ae5"><ac:parameter ac:name="nopanel">true</ac:parameter><ac:parameter ac:name=""><ac:link><ri:page ri:content-title="Order or manage ID06 cards - FAQ" ></ri:page></ac:link></ac:parameter></ac:structured-macro></p><p class="auto-cursor-target"><ac:link><ri:page ri:content-title="Order or manage ID06 cards - FAQ" ></ri:page><ac:plain-text-link-body><![CDATA[Read more...]]></ac:plain-text-link-body></ac:link></p>

Beställa och hantera ID06-kort


Expand
title Hur kan jag lägga till eller ta bort användare?

Include Page
Hur kan jag lägga till eller ta bort användare?
Hur kan jag lägga till eller ta bort användare?


Expand
titleHur ändrar jag en kortbeställning?

Include Page
Hur ändrar jag en kortbeställning?
Hur ändrar jag en kortbeställning?


Expand
titleJag har inte fått någon länk för att godkänna eller aktivera kort - eller länken fungerar inte

Include Page
Jag har inte fått någon länk för att godkänna eller aktivera kort - eller länken fungerar inte
Jag har inte fått någon länk för att godkänna eller aktivera kort - eller länken fungerar inte

Fler frågor...
Section


Column
width45%


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{},"headline":{},"base":{"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.08)","x":0,"y":1,"blur":1,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.16)","x":0,"y":1,"blur":3,"spread":1}]},"borderRadius":{"radius":4},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"size":{"height":300}}}
body<h2 class="auto-cursor-target"><ac:link><ri:page ri:content-title="ID06 cards - FAQ" ></ri:page></ac:link></h2><p><ac:structured-macro ac:name="excerpt-include" ac:schema-version="1" ac:macro-id="33109432-ed67-40e2-90fb-2092384a2e3d"><ac:parameter ac:name="nopanel">true</ac:parameter><ac:parameter ac:name=""><ac:link><ri:page ri:content-title="ID06 cards - FAQ" ></ri:page></ac:link></ac:parameter></ac:structured-macro></p><p class="auto-cursor-target" style="text-align: left;"><ac:link><ri:page ri:content-title="ID06 cards - FAQ" ></ri:page><ac:plain-text-link-body><![CDATA[Read more...]]></ac:plain-text-link-body></ac:link></p>

Använda ID06-kort


Expand
titleJag har problem att registrera kortet i personliggaren eller vid dörren - vad gör jag?

Include Page
Jag har problem att registrera kortet i personliggaren eller vid dörren - vad gör jag?
Jag har problem att registrera kortet i personliggaren eller vid dörren - vad gör jag?


Expand
titleHur spärrar jag ett ID06-kort?

Include Page
Hur spärrar jag ett ID06-kort?
Hur spärrar jag ett ID06-kort?


Expand
titleJag har glömt PIN-koden till mitt ID06-kort, hur hittar jag den?

Include Page
Jag har glömt PIN-koden till mitt ID06-kort, hur hittar jag den?
Jag har glömt PIN-koden till mitt ID06-kort, hur hittar jag den?

Fler frågor...Column
width45%


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{},"headline":{},"base":{"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.08)","x":0,"y":1,"blur":1,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.16)","x":0,"y":1,"blur":3,"spread":1}]},"borderRadius":{"radius":4},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"size":{"height":300}}}
body<h2 style="text-align: left;"><ac:link><ri:page ri:content-title="Scan passport or ID - FAQ" ></ri:page></ac:link></h2><p><ac:structured-macro ac:name="excerpt-include" ac:schema-version="1" ac:macro-id="68f0879f-7cc7-4ea8-ab84-0233779dc51b"><ac:parameter ac:name="nopanel">true</ac:parameter><ac:parameter ac:name=""><ac:link><ri:page ri:content-title="Scan passport or ID - FAQ" ></ri:page></ac:link></ac:parameter></ac:structured-macro></p><p><ac:link><ri:page ri:content-title="Scan passport or ID - FAQ" ></ri:page><ac:plain-text-link-body><![CDATA[Read more...]]></ac:plain-text-link-body></ac:link></p>

Skanna pass eller ID-kort


Expand
titleHur beställer jag ID06-kort genom att skanna pass eller ID-kort?

Include Page
Hur beställer jag ID06-kort genom att skanna pass eller ID-kort?
Hur beställer jag ID06-kort genom att skanna pass eller ID-kort?


Expand
titleVilka ID-handlingar är godkända i ID06-systemet?

Include Page
Vilka ID-handlingar är godkända i ID06-systemet?
Vilka ID-handlingar är godkända i ID06-systemet?

Expand
titleOm kortinnehavaren inte är svensk medborgare men har svenskt personnummer - hur gör jag då?
Include Page
Om kortinnehavaren inte är svensk medborgare men har svenskt personnummer - hur gör jag då?Om kortinnehavaren inte är svensk medborgare men har svenskt personnummer - hur gör jag då?


Fler frågor...
Section


Column
width45%


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{},"headline":{},"base":{"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.08)","x":0,"y":1,"blur":1,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.16)","x":0,"y":1,"blur":3,"spread":1}]},"borderRadius":{"radius":4},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"size":{"height":300}}}
body<h2 class="auto-cursor-target"><ac:link><ri:page ri:content-title="Invoicing for Nexus ID06 - FAQ" ></ri:page></ac:link></h2><p><ac:structured-macro ac:name="excerpt-include" ac:schema-version="1" ac:macro-id="e6f2444a-da8e-4d28-b9f4-c8aba64c758f"><ac:parameter ac:name="nopanel">true</ac:parameter><ac:parameter ac:name=""><ac:link><ri:page ri:content-title="Invoicing for Nexus ID06 - FAQ" ></ri:page></ac:link></ac:parameter></ac:structured-macro></p><p><ac:link><ri:page ri:content-title="Invoicing for Nexus ID06 - FAQ" ></ri:page><ac:plain-text-link-body><![CDATA[Read more...]]></ac:plain-text-link-body></ac:link></p>

Fakturor


Expand
titleHur ändrar jag fakturaadress för Nexus ID06-kort?

Include Page
Hur ändrar jag fakturaadress för Nexus ID06-kort?
Hur ändrar jag fakturaadress för Nexus ID06-kort?


Expand
titleJag har fått en betalningspåminnelse - vad gör jag?

Include Page
Jag har fått en betalningspåminnelse - vad gör jag?
Jag har fått en betalningspåminnelse - vad gör jag?


Expand
titleHur använder jag min kreditnota från Nexus ID06?

Include Page
Hur använder jag min kreditnota från Nexus ID06?
Hur använder jag min kreditnota från Nexus ID06?

Fler frågor...Column
width45%


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{},"headline":{},"base":{"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.08)","x":0,"y":1,"blur":1,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.16)","x":0,"y":1,"blur":3,"spread":1}]},"borderRadius":{"radius":4},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"size":{"height":300}}}
body<h2 class="auto-cursor-target"><ac:link><ri:page ri:content-title="Complaints and returns - FAQ" ></ri:page></ac:link></h2><p><ac:structured-macro ac:name="excerpt-include" ac:schema-version="1" ac:macro-id="8d512463-1748-4102-b288-d98a78065cfb"><ac:parameter ac:name="nopanel">true</ac:parameter><ac:parameter ac:name=""><ac:link><ri:page ri:content-title="Complaints and returns - FAQ" ></ri:page></ac:link></ac:parameter></ac:structured-macro></p><p><ac:link><ri:page ri:content-title="Complaints and returns - FAQ" ></ri:page><ac:plain-text-link-body><![CDATA[Read more...]]></ac:plain-text-link-body></ac:link></p>

Reklamation


Expand
titleHur kan jag reklamera ett ID06-kort från Nexus?

Include Page
Hur kan jag reklamera ett ID06-kort från Nexus?
Hur kan jag reklamera ett ID06-kort från Nexus?


Expand
titleVilket är ID06 ABs regelverk?

Include Page
Vilket är ID06 ABs regelverk?
Vilket är ID06 ABs regelverk?


Expand
titleHur behandlar Nexus personuppgifter?

Include Page
Hur behandlar Nexus personuppgifter?
Hur behandlar Nexus personuppgifter?

Fler frågor...
Section


Column
width90%


Aura - Panel
tab1
styles{"body":{},"header":{},"headline":{},"base":{"boxShadow":{"shadows":[{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.08)","x":0,"y":1,"blur":1,"spread":0},{"color":"rgba(0, 0, 0, 0.16)","x":0,"y":1,"blur":3,"spread":1}]},"borderRadius":{"radius":4},"backgroundColor":{"color":"#ffffff"},"size":{"height":100}}}
body<h2 class="auto-cursor-target"><ac:link><ri:page ri:content-title="Complaints and returns - FAQ" ></ri:page></ac:link></h2><p><ac:structured-macro ac:name="excerpt-include" ac:schema-version="1" ac:macro-id="8d512463-1748-4102-b288-d98a78065cfb"><ac:parameter ac:name="nopanel">true</ac:parameter><ac:parameter ac:name=""><ac:link><ri:page ri:content-title="Complaints and returns - FAQ" ></ri:page></ac:link></ac:parameter></ac:structured-macro></p><p><ac:link><ri:page ri:content-title="Complaints and returns - FAQ" ></ri:page><ac:plain-text-link-body><![CDATA[Read more...]]></ac:plain-text-link-body></ac:link></p>

Mer information:
Section


Column
width40%

   
...