Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Question removed

...

Expand
titleVill du ha hjälp med att registrera företaget eller ditt personliga ID06-konto?

Include Page
Vill du ha hjälp med att registrera företaget eller ditt personliga ID06-konto?
Vill du ha hjälp med att registrera företaget eller ditt personliga ID06-konto?

Expand
titleOm kortinnehavaren inte är svensk medborgare men har svenskt personnummer - hur gör jag då?
Include Page
Om kortinnehavaren inte är svensk medborgare men har svenskt personnummer - hur gör jag då?Om kortinnehavaren inte är svensk medborgare men har svenskt personnummer - hur gör jag då?