Page tree

Do you want an overview on Nexus' ID06 services, news and prices? Go to Nexus' ID06 website.>>


Alla som ska använda, beställa eller administrera ID06-kort och alla som ska registrera företag måste ha ett personligt konto i ID06-portalen. För att skapa ett konto, följ någon av dessa instruktioner:

Innan ID06-kort kan beställas måste företaget registreras hos ID06. Företagets firmatecknare måste godkänna registreringen och avtalet som ansluter företaget till ID06. Se Registrera ditt företag i ID06

De personer på företaget som ska beställa kort måste få administratörsrättigheter i ID06-portalen. Se Utse kortbeställare i ID06