Page tree

Do you want an overview on Nexus' solutions, customer cases, contact information and more?

__

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Den här artikeln beskriver hur du som är kortbeställare gör för att beställa ID06-kort till de anställda.

Så här gör du:

Som kortbeställare på ett företag, följ dessa steg för att beställa ID06-kort till dina anställda (ditt företag måste först vara registrerat hos ID06):

 1. Tänk på att ha personnummer, rätt stavning på namn, fotografi, e-postadress samt telefonnummer tillgängligt för samtliga personer som du ska beställa kort till.

  1. Personnummer: Om den anställde inte har svenskt personnummer, se här för olika länders identifieringsnummer: Bilaga-8-Info-om-ID-av-individer.pdf.
  2. Fotografi: Om reglerna för foto inte följs, så kommer korten inte att produceras. Läs mer här: Regler för foto på ID06-kort och se exempel på foton här.
 2. Följ beställningsflödet steg för steg.
  Det finns dessa alternativ under steget Ny order - Kortinnehavare i beställningsflödet:
  1. Importera persondata från Excelfil
   Om du ska beställa kort till ett större antal anställda kan du kontakta Nexus för att få tillgång till funktionen "Importera persondata från Excelfil". Följ sedan stegen under Alternativ: Importera persondata från Excelfil.
  2. Lägg till manuell ID-verifiering
   Om dina anställda som ska ha ID06-kort inte har svenskt BankID kan de i vissa fall identifiera sig genom att skanna sitt pass eller nationella ID-kort. Se Alternativ: Lägg till manuell ID-verifiering.

Nästa steg

Innan ett ID06-kort kan produceras, måste beställningen godkännas av kortinnehavaren. För mer information, se Godkänn beställning med Svenskt BankID