Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Den här artikeln beskriver ett alternativ till att registrera personer som ska få ID06-kort. Funktionen måste beställas separat från Nexus.

Om du ska beställa kort till ett större antal anställda kan du kontakta Nexus för att få tillgång till funktionen "Importera persondata från Excelfil", i stället för att manuellt registrera kortanvändare.

Du måste själv godkänna all importerad persondata.

Förbered import

Information om hur Excelfilen ska se ut finns i beställningsflödet med en exempelfil att ladda ner. Samma fil finns även här att ladda ner.

 1. Ladda ner exempelfilen importData.zip
 2. Förbered persondata enligt instruktion i exempelfilen. Följande fält är obligatoriska: 
 • first_name
 • last_name
 • nationality
 • national_identity_number

Importera persondata

Följ instruktionen i Beställ ID06-kort till de anställda och när du kommer till Ny order - Kortinnehavare i beställningsflödet, följ dessa steg:

 1. Klicka på Importerade ordrar.
 2. Klicka på Importera.
 3. Välj fil och klicka på Ladda upp.
 4. Personerna laddas nu upp i listan Importerade ordrar.
 5. Välj en person i listan och bekräfta eller lägg till en bild samt komplettera informationen vid behov. 
  Om personen saknar svenskt BankID, se även Alternativ: Lägg till manuell ID-verifiering.
 6. Klicka på Spara.
 7. Personen flyttas över till listan Välj personer och är klar för fortsatt kortbeställning.

Exempelfil för excelimport: