Page tree

Do you want an overview on Nexus' ID06 services, news and prices? Go to Nexus' ID06 website.>>


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Den här artikeln beskriver hur du lägger till manuell ID-verifiering (i stället för verifiering med Svenskt BankID) för personer som ska ha ID06-kort. 

Anställda som behöver ID06-kort, och som inte har svenskt BankID, kan i vissa fall identifiera sig personligen med pass eller nationellt ID. Läs mer här: Giltiga pass och ID-kort för att verifiera ID06-kort.


Så här gör du:

För att lägga till alternativet "Manuell ID-verifiering" för en kortinnehavare, gör så här:

  1. Följ först instruktionen i Beställ ID06-kort till de anställda och när du kommer till Ny order - Kortinnehavare i beställningsflödet, följ dessa steg:
  2. I fliken Välj personer, markera personen med kryssrutan under Valda.
  3. Välj Lägg till manuell ID verifiering om personen saknar Svenskt BankID. Personen kan då identifiera sig genom att skanna sitt pass eller sitt nationella ID-kort. Läs detaljerna genom att klicka på Visa mer information.
  4. Klicka på Nästa.
  5. Personen är nu klar för fortsatt kortbeställning.
  6. I sista steget i beställningsflödet ser du vilka kort som ska ha manuell ID-verifiering.
  7. Personerna som ska göra manuell ID-verifiering blir informerade om detta i ett mejl. 

Se även:

Se även följande instruktioner som gäller för kortinnehavaren: