Page tree

Do you want an overview on Nexus' ID06 services, news and prices? Go to Nexus' ID06 website.>>


Här finns länkar till avtal och villkor gällande ID06:

Nexus ID06 orderportal

ID06 AB regelverk

Regler för foto på ID06-kort

Se även reglerna som gäller för foton på ID06-kort här: Regler för foto på ID06-kort.

Reklamation av ID06-kort

Se Reklamation av ID06-kort.