Page tree

Do you want an overview on Nexus' ID06 services, news and prices? Go to Nexus' ID06 website.>>


You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

När företaget är registrerat och kortbeställare utsedda, kan dessa beställa ID06-kort åt företagets anställda. För att beställa kort, följ denna instruktion: 

Innan ett ID06-kort kan produceras måste kortinnehavaren godkänna beställningen. För att godkänna en beställning, följ någon av dessa instruktioner:

Anställda som behöver ID06-kort, och som inte har svenskt BankID, kan i vissa fall identifiera sig personligen med pass eller nationellt ID. Se Giltiga pass och ID-kort för att verifiera ID06-kort.  


Gamla kort avaktiveras

När ett nytt ID06-kort, 2.0, beställts och aktiverats (för samma företag, organisationsnummer och personnummer som tidigare), kommer det gamla kortet, 1.0 att automatiskt att avaktiveras inom 24 timmar från det att det nya kortet aktiverades av kortinnehavaren.


  • No labels