Page tree

Do you want an overview on Nexus' ID06 services, news and prices? Go to Nexus' ID06 website.>>


För att smidigt kunna beställa ID06-kort till alla anställda i din organisation, kan du bygga in Nexus ID06-kortbeställning i dina egna applikationer, med hjälp av det tillgängliga API:et (application programming interface). 

För mer information, se Nexus ID06 ordering API  • No labels