Page tree

Do you want an overview on Nexus' ID06 services, news and prices?

Go to Nexus' ID06 website.

__

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ett nytt ID06 besökskort har lanserats

Ett nytt besökskort för ID06-arbetsplatser är nu tillgängligt för beställning i Nexus orderportal.

Om du har företagslogotypen tryckt på ditt standard ID06-kort kommer dina besökskort också få logotypen.

  • Besökskortet kan inte användas för att öppna dörrar eller grindar eller för att registrera sig i det elektroniska systemet (personalliggare) vid besök på arbetsplatsen.

  • En besökare måste alltid åtföljas av någon med ett standard ID06-kort.

  • Registrera alla besökare manuellt eller i ett besökssystem, för eventuella nödsituationer, med följande information: namn, företag, vem du besöker, datum, tid in, tid ut.

Tidigare kunde ett företag bara beställa ett begränsat antal besökskort. För det nya kortet finns det inga sådana begränsningar.

Beställ besökskortet i Nexus orderportal.