Page tree

Do you want an overview on Nexus' ID06 services, news and prices? Go to Nexus' ID06 website.>>


Den här artikeln beskriver hur du som administratör kan beställa ID06-kort för anställda i din organisation, visa status på kort, utse andra för att beställa kort och lösa problem.
Tips när du ska beställa ID06-kort

Se dessa artiklar för några tips när du ska beställa ID06-kort:

Riktlinjer 

Felsökning

Video

För att se en video som beskriver orderprocessen, klicka här.


  • No labels