Page tree

Do you want an overview on Nexus' ID06 services, news and prices? Go to Nexus' ID06 website.>>


Om kortinnehavaren inte kan identifiera sig med eID, erbjuder Nexus skanning av pass eller nationella ID-kort som en identifieringsmetod via vår partner Sistec AB. Du kan besöka något av deras kontor eller så kan du boka ett möte med deras mobilteam. Mer information finns på https://sistec.se/.

För mer information:

Asylsökande och spårbytare kan ansöka om ett ID06-kort LMA om kortinnehavaren anställs eller får praktikplats i ett företag som har ett ID06-konto.

Läs mer om reglerna för LMA-kort här.

Följande pass eller nationella ID-kort är godkända av ID06 AB. Länken täcker också den rättsliga ramen för ID06-kort för EU / EES-medborgare, tredjelandsmedborgare och asylsökande.

A1-intyget visar vilket lands socialförsäkringssystem en person tillhör. Arbetstagaren får intyget från sitt lands motsvarighet till försäkringskassan. Intyget visar att arbetstagaren redan tillhör ett socialförsäkringssystem inom EU och därför inte ska betala sociala avgifter i Sverige.

Läs mer om regelverket här.

Nexus partner Sistec erbjuder personlig rådgivning för att registera företag och skapa ID06-konto. 

Mer information, priser och öppettider.