Page tree

Do you want an overview on Nexus' ID06 services, news and prices? Go to Nexus' ID06 website.>>


Expand/Collapse All

Om kortinnehavaren inte kan identifiera sig med eID, erbjuder Nexus skanning av pass eller nationella ID-kort som en identifieringsmetod via vår partner Sistec AB. Du kan besöka något av deras kontor eller så kan du boka ett möte med deras mobilteam. Mer information finns på https://sistec.se/.

Följ dessa steg för att beställa ett kort med pass- eller ID-skanning:

  1. Logga in till Nexus ID06 orderportal.
  2. Välj Manuell ID-verifiering.
  3. När du bekräftar kortet i kassan och Nexus godkänt beställningen kommer kortinnehavaren få ett mail med instruktioner om skanningsprocessen.
  4. När skanningen är gjord behöver kortinnehavaren registrera ett personligt ID06-konto (om hen inte har ett konto sen tidigare).
  5. Kortinnehavaren godkänner ordern med pass eller nationellt ID-kort.
  6. Nexus producerar kortet.

Se till att bifoga A1-certifikatet vid behov.

För mer information:

Asylsökande och spårbytare kan ansöka om ett ID06-kort LMA om kortinnehavaren anställs eller får praktikplats i ett företag som har ett ID06-konto.

Läs mer om reglerna för LMA-kort här.

Följande pass eller nationella ID-kort är godkända av ID06 AB. Länken täcker också den rättsliga ramen för ID06-kort för EU / EES-medborgare, tredjelandsmedborgare och asylsökande.

A1-intyget visar vilket lands socialförsäkringssystem en person tillhör. Arbetstagaren får intyget från sitt lands motsvarighet till försäkringskassan. Intyget visar att arbetstagaren redan tillhör ett socialförsäkringssystem inom EU och därför inte ska betala sociala avgifter i Sverige.

Läs mer om regelverket här.

Nexus partner Sistec erbjuder personlig rådgivning för att registera företag och skapa ID06-konto. 

Mer information, priser och öppettider.


Om kortinnehavaren har ett svenskt personnummer och BankID ska du ange Nationalitet: Sverige och det svenska personnumret när du beställer ID06-kortet. Då kan personen godkänna beställningen med sitt BankID. Personnumrets format måste matcha den valda nationaliteten.
  • Om kortinnehavaren kommer att identifiera sig med svenskt BankID - ett svenskt personnummer och Nationalitet: Sverige måste vara registrerat i systemet.
  • Om kortinnehavaren kommer att identifiera sig med pass eller ett nationellt ID-kort - samma nationalitet och identifikationsnummer som passinformationen måste registreras i systemet. Om kortinnehavaren har ett svenskt samordningsnummer från den svenska skattemyndigheten, lägg till den informationen i orderportalen för att förlänga kortets giltighet.