Page tree

Do you want an overview on Nexus' ID06 services, news and prices? Go to Nexus' ID06 website.>>


A1-intyget visar vilket lands socialförsäkringssystem en person tillhör. Arbetstagaren får intyget från sitt lands motsvarighet till försäkringskassan. Intyget visar att arbetstagaren redan tillhör ett socialförsäkringssystem inom EU och därför inte ska betala sociala avgifter i Sverige.

Läs mer om regelverket här.