Page tree

Do you want an overview on Nexus' ID06 services, news and prices? Go to Nexus' ID06 website.>>


Expand/Collapse All

För mer information, see Reklamera ett ID06-kort.

Ladda ner reklamationsblanketten här


Då ID06-kortet är en identitetshandling gäller samma regler som på ett pass- eller körkortsfoto.

Om en kortbeställning inte godkänns av Nexus på grund av fotot, måste kortbeställningen ändras och ett nytt foto som uppfyller kraven måste laddas upp.

För mer information, se:

Nexus och ID06 avtal och villkor