Page tree

Do you want an overview on Nexus' ID06 services, news and prices? Go to Nexus' ID06 website.>>


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »När du har fått eller hämtat ut ditt ID06-kort, måste du som kortinnehavare aktivera det innan det kan användas.

Så här gör du:

 1. Logga in på ditt ID06-konto: 
  1. Gå till https://portal.id06.se/#/confirm-order/nexus
  2. Klicka på Sign in after Manual ID verification (Logga in efter manuell ID-verifiering).
  3. Fyll i e-postadress och lösenord. Klicka på Sign in (Logga in). Du får en verifieringskod skickad till dig per SMS till det telefonnummer du har registrerat. 
  4. Ange SMS-verifieringskoden och klicka på Verify (Verifiera).
 2. Aktivera och godkänn ditt kort enligt instruktionerna. 
  1. Klicka på PIN kod så visas din PIN-kod. Du ska använda PIN-koden tillsammans med ditt ID06-kort, så se till att notera din PIN-kod på ett säkert sätt.
 3. ID06-kortet är nu klart att användas.

Om du inte noterade din PIN-kod så kan du logga in igen på ditt personliga ID06-konto för att se PIN-koden.


 • No labels