Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Ny kortstandard med högre säkerhet införs

I oktober 2018 inför ID06 AB en ny kortstandard. Syftet med den nya standarden är att öka säkerheten och säkra identiteten och kopplingen mellan kortinnehavare och företaget. Därmed minimeras risken för att kort kopieras eller på annat sätt manipuleras. Alla företag måste registreras på nytt och alla anställda måste få nya kort. Information om hur detta går till publiceras senare.


 Läs mer om ID06

ID06 uppdrag är att hjälpa till att säkerställa att ”rätt person är på bygget, kopplat till rätt arbetsgivare”

Syftet med den legitimationsplikt och närvaroregistrering som följer av ID06 är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen. Systemet bidrar också till att förenkla säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. För ett effektivt fungerande olycksförebyggande arbete är det av största vikt att både känna till och kunna kontrollera vilka som vistas på arbetsplatsen, vilka arbeten som pågår och vilken säkerhetsinstruktion varje individ har fått. ID06 hjälper till med detta.

Läs mer om ID06 här.

Viktiga datum

Augusti 2018Företag, vars anställda ska ha de nya ID06-korten, kan börja registreras.
20 oktober 2018Startdatum för att beställa de nya ID06-korten.
1 april 2019Sista dagen att beställa den gamla ID06-korttypen.
20 juni 2019De gamla ID06-korten slutar att gälla, även om även om det står på dem att de har längre giltighetstid.
Mellan oktober 2018 och 20 juni 2019De nya och de gamla ID06-korten fungerar parallellt.

Mobilt ID06-kort

ID06 har även utvecklat en säker applikation för ett mobilt ID06-kort. Det mobila ID06-kortet kan jämföras med ett mobilt eID, till exempel Mobilt Svenskt Bank ID, och det har samma grundfunktioner som det fysiska ID06-kortet. Det kan alltså användas för registrering i elektroniska personalliggare samt för in- och utpassering på arbetsplatsen.

  • No labels