Skip to main content
Skip table of contents

Frågor och svar - Mobilt visuellt ID med Smart ID Mobile App

Vad är ett mobilt visuellt ID och vad kan jag använda det till?

Ett mobilt visuellt ID är ett virtuellt ID-kort i en mobilapp, som kan användas för visuell identifiering. Det kan också innehålla säkra länkar till certifieringar, som kan skyddas av två-faktorsautentisering (2FA). 

Ett mobilt visuellt ID kan INTE användas för att få access till platser och byggnader. 

Kan jag använda ett mobilt visuellt ID?

Du kan skaffa mobilt visuellt ID om du har ett accesskort och ID06-kort och din organisation har valt att erbjuda dig den möjligheten.  

Hur skaffar jag ett mobilt visuellt ID som komplement till ett accesskort?

Du kan beställa kort och mobila visuella ID:n från Nexus i dessa portaler: 

Du beställer först ditt fysiska kort, matar in all obligatorisk information och laddar upp ett foto. När kortet är besätllt och godkänt av din organisation, skickas det för produktion. Samtidigt får du ett mail med instruktioner för att ladda ner ditt mobila visuella ID.  

Vad är skillnaden mellan ett fysiskt accesskort och ett mobilt visuellt ID?

Ett fysiskt accesskort eller ID06-kort innehåller RFID-teknologi som kan användas för att få tillträde till platser och byggnader.

Ett mobilt visuellt ID kan användas för visuell identifiering och innehålla säkra länkar till certifieringar, men kan inte användas för access till platser och byggnader. 

Hur aktiverar jag mitt mobila visuella ID?

Ett mobilt visuellt ID måste aktiveras innan det kan användas. När du har beställt ett fysiskt kort får du ett mail med instruktioner om hur du kommer igång med ditt mobila visuella ID. Följ instruktionerna för att ladda ner och aktivera det.  

Här finns ett exempel: How do I activate a mobile virtual smart card in Smart ID Mobile App?

Vad är Smart ID Mobile App och varför behöver jag den?

Smart ID Mobile App utvecklas och ägs av Nexus och används för tvåfaktorsautentisering (2FA). Den behövs för att använda ett visuellt ID på din mobil som komplement till ett fysiskt accesskort. Det mobila visuella ID:t kan också innehålla säkra länkar till certifieringar, som skyddas av 2FA. 

För mer information, se Smart ID Mobile App overview.

Vad ska jag göra om jag har tappat min mobil och mitt mobila visuella ID?

När du har skaffat en ny telefon och vill ha tillbaka ditt visuella ID men inte vill beställa ett nytt fysiskt kort så kan du kontakta Nexus och så skickar vi ett nytt mail med instruktioner för att ladda ner ett nytt mobilt visuellt ID.

Hur blockerar jag ett kort och ett mobilt visuellt ID?

Logga in i portalen där du beställde ditt kort och blockera ditt kort och mobila visuella ID:  

För ID06-kort:

  1. Gå till Nexus ID06-orderportal: https://orderportal.nexusid06.se 
  2. Blockera ID06-kortet (som måste vara aktivt), och blockera sen det visuella ID:t. 

För accesskort:

  1. Gå till Nexus kortbeställningsportal: https://cards.nexusgroup.com
  2. Blockera kortet. Både det fysiska och virtuella kortet blockeras.  

Om Smart ID Mobile App 

För mer information, se Q & A for end users - Smart ID Mobile App (på engelska).

   
 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.