Skip to main content
Skip table of contents

Magicard Prima 4 and Prima 8 troubleshooting

Den här artikeln visar felmeddelanden för skrivarna Magicard Prima 4 och Prima 8. Du kan se orsakerna och vilka åtgärder du kan göra. Listan innehåller endast ett urval av meddelanden som kan tänkas uppkomma.

Vid återkommande fel, felanmäl till support@nexusgroup.com genom att uppge kundnamn, var i landet skrivaren står samt felmeddelande och eventuell felkod.

Inget meddelande i displayen

Inget händer och displayen visar "Ready"

Orsak: Kortet har inte skickats till skrivaren

Åtgärd: Felanmäl till support@nexusgroup.com

Meddelande i displayen

Preheating...

Orsak: Värmerullarna i skrivaren värms upp.

Åtgärd: Vänta tills rullarna är uppvärmda och displayen visar "Ready".

No card

Orsak: Korten är slut i magasinet.

Åtgärd: Fyll på kort.

Jam (Hopper) 90

Orsak: Kortet har fastnat i nära inmatningsrullen.

Åtgärd: Avlägsna kortet om möjligt.

Jam (TurnOver) 91

Orsak: Kortet har fastnat nära roteringsenheten.

Åtgärd: Avlägsna kortet om möjligt.

Jam (MG)

Orsak: Kortet har fastnat nära magnetkodaren.

Åtgärd: Avlägsna kortet om möjligt.

Jam (Transfer)

Orsak: Kortet har fastnat nära matningsrullen.

Åtgärd: Avlägsna kortet om möjligt.

Jam (Discharge)

Orsak: Kortet har fastnat nära utmatningen.

Åtgärd: Avlägsna kortet om möjligt.

Jam (Retransfer)

Orsak: Kortet har fastnat nära värmerullen.

Åtgärd: Avlägsna kortet om möjligt.

Film Search

Orsak: Transferfilmen saknas eller har gått av.

Åtgärd: Laga eller byt transferfilm.

Ink Search

Orsak: Färgbandet saknas eller har gått av.

Åtgärd: Laga eller byt färgband.

Door open

Orsak: Frontluckan är eller har varit öppen.

Åtgärd: Stäng luckan och tryck Reset följt av

Film Run Out

Orsak: Transferfilmen är slut.

Åtgärd: Sätt i en ny transferfilm.

Ink Run Out

Orsak: Färgbandet är slut.

Åtgärd: Sätt i ett nytt färgband.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.